| Onthaal |

Sinds begin 2004 is in België het BENOR keurmerk van toepassing voor wat betreft de gietijzeren afdekkingsinrichtingen. Het beheer van dit BENOR kwaliteitskeurmerk werd door het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) toevertrouwd aan het organisme COPRO, en de licentie van het merk is slechts toegekend aan de producten conform aan de verwijsnorm en/of aan de vooropgestelde technische voorschriften. Deze laatste werden opgesteld op collegiale wijze door een adviesraad samengesteld uit producenten, voorschrijvers en gebruikers.

In de PTV 800 en 801, zijn de specificaties zuiver van technisch orde, en rechtstreeks gekoppeld aan de norm NBN-EN-124 die ter herinnering de referentienorm is. Maar ze betreffen alleen de rijwegdeksels of roosters met een minimum vrije opening van diameter 700 mm, en voor zover deze conform zijn aan PTV 800 en PTV 801.

Vanaf de weerstandsklasse D400 voorzien de PTV 800 en 801 alleen kaders 200 mm hoog. In D400 E600 en F900 kunnen dus enkel de wegenisdeksels van opening Ø700 en kaderhoogte 200 mm het BENOR keurmerk dragen. Vandaar dat de deksels of roosters met kader 100 mm hoog enkel het keurmerk COPRO kunnen dragen, volgens de norm NBN-EN-124.

De PTV 802 et 803 betreffen respectievelijk de straatkolken en de boomroosters.

De BENOR gecertificeerde referenties zijn in deze catalogus duidelijk aangeduid. Het BENOR merk is goed zichtbaar op de gegoten stukken, samen met het bijhorend PTV nummer. Een kopij van het certificaat van het fabriek en/of de technische fiche van ieder product is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

specificaties van PTV 800 en PTV 801

Certificatie Benor

Certificaat Fondatel-Lecomte