Investering
in 3 gecertificeerde
klimaatprojecten

Onze klimaatcompensatieprojecten

In 2022 heeft FONDATEL, geheel in lijn met zijn prioriteiten, gekozen voor 3 projecten dat met name innovatie en de ontwikkeling van schone energie ondersteunt:

Het methaanproject van de Sichuankoolmijn in China.  Het project draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het opvangen van methaan dat voorheen vrij in de atmosfeer kwam. Bovendien wordt de plaatselijke economische ontwikkeling gestimuleerd door werkgelegenheid te bieden aan de plaatselijke bevolking, waarbij elke werknemer een uitgebreide technische en algemene opleiding krijgt op de werkplaats.  Zo wordt de plaatselijke economische ontwikkeling gestimuleerd. Het project helpt een precedent te scheppen voor andere projecten in de regio. Ten slotte zullen ketels worden geïnstalleerd om de afvalwarmte van de gasgeneratoren te recycleren en de huishouden van de mijnwerkers van warm water te voorzien.

Het methaanproject van de Sichuankoolmijn (pdf)

FONDATEL heeft ook geïnvesteerd in twee andere projecten die bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de verwachte emissies in de komende jaren te compenseren:

Een waterkrachtproject in Indonesië, Musi Hydro Power. Dit project pakt problemen op het platteland van Sumatra aan, zoals slechte toegang tot elektriciteit en gebrek aan kwaliteitsvolle werkomstandigheden en bevordert duurzame economische ontwikkeling. De waterkrachtcentrale van Musi River heeft hoogwaardige werkgelegenheid en mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden gecreëerd voor mensen die van oudsher landbewerkers zijn. Een deel van de opbrengsten van het project wordt opnieuw geïnvesteerd in de plaatselijke gemeenschap, door de bouw van een weeshuis, nieuwe wegen, bruggen en een traditionele markt – waardoor de lokale boeren betere toegang krijgen tot hun rijstvelden en de kans krijgen om extra inkomen te verwerven. In het omliggende stroomgebied werd ook een herbebossingsprogramma uitgevoerd om het natuurlijke landschap te herstellen en in stand te houden.

Musi River Hydro in Indonesië – South Pole (pdf)

Een geothermisch project in Indonesië, Ulubelu Geothermal.  De geothermische centrale van Ulubelu produceert niet alleen schone elektriciteit en vermindert de uitstoot van broeikasgassen, maar draagt ook bij tot de duurzame ontwikkeling van Indonesië. Door te investeren in de regio creëert het project werkgelegenheid en stimuleert het de lokale economie. Als onuitputtelijke energiebron diversifieert de geothermische centrale ook de Indonesische energiebronnen, waardoor de energiezekerheid wordt verbeterd en het land naar een koolstofarme energietoekomst wordt geleid.

Ulubelu geothermal power (pdf)