Delita CO

certification COPRO

D400 | intens verkeer | EN124-2

Rolstoel- en fietsvriendelijk

Download onze documentatie (pdf)

Beschrijving

Scharnierend gebogen wegenisrooster D400 intense verkeer.

Rooster vierkant gebogen vergrendeld dmv. elastische stangen

Opening rooster tot 110°

Materiaal

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

Certificiering door derde partij

Certificatie EN124-2 door COPRO

Plaats van installatie

Groep 3, → zie NBN EN124-1
Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.
BELANGRIJKE OPMERKING MET BETREKKING TOT PLAATSING VAN GEBOGEN ROOSTERS: “De norm NBN EN124 is niet van toepassing voor gebogen roosters voor de belastingklasse D400 als deze effectief geïnstalleerd worden op de rijweg of gestabiliseerde bermen en voor gebogen roosters voor de belastingklasse F900 en E600.” Gebogen rooster te plaatsen naast rijweg.

Optie

Anti-diefstal

Andere suggesties…